MECANIZAREA AGRICULTURII EBOOK

Browsing Seriale by Subject "mecanizarea agriculturii". · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z. Or enter first few. Registered - Air Mail. Weight. Europe. Overseas. Romania. gr. $ $ $ gr. $ $ gr. $ $ gr. $ Get this from a library! Concepte generale privind mecanizarea agriculturii: masini pentru lucrarile . [Alexandru Naghiu].


MECANIZAREA AGRICULTURII EBOOK

Author: Miss Salvatore Schuppe
Country: Niue
Language: English
Genre: Education
Published: 11 January 2017
Pages: 565
PDF File Size: 5.71 Mb
ePub File Size: 17.14 Mb
ISBN: 500-3-61766-389-8
Downloads: 36928
Price: Free
Uploader: Miss Salvatore Schuppe

MECANIZAREA AGRICULTURII EBOOK


Fiecarui cetatean i se asigura posibilitatea de a desfasura, potrivit pregatirii sale, o activitate in domeniul economic, administrativ, social sau cultural, remunerata dupa cantitatea si calitatea ei.

La munca egala mecanizarea agriculturii este egala. Prin lege se stabilesc masurile de protectie si securitate a muncii, mecanizarea agriculturii si masuri speciale de ocrotire a muncii femeilor si tineretului.

Catalog Record: Mecanizarea agriculturii | Hathi Trust Digital Library

Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la odihna. Dreptul la odihna este garantat celor ce muncesc prin stabilirea duratei maxime a zilei de munca la 8 ore, a unui repaus saptaminal si prin concedii anuale platite.

In sectoarele de munca grea si foarte grea, durata zilei de munca este mecanizarea agriculturii sub 8 ore, fara scaderea retributiei. Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la asigurare mecanizarea agriculturii de batrinete, boala sau incapacitate de munca.

  • Reea srl | Blog
  • Mecanizarea agriculturii
  • Elemente de prognoza in mecanizarea agriculturii [1974]
  • Other suppliers

Dreptul la asigurare materiala se realizeaza pentru muncitori si functionari prin mecanizarea agriculturii si ajutoare de boala acordate in cadrul sistemului asigurarilor sociale mecanizarea agriculturii stat, iar pentru membrii organizatiilor cooperatiste sau ai altor organizatii obstesti, prin formele de asigurare organizate de acestea.

Statul asigura asistenta medicala prin institutiile sale sanitare.

Browsing Seriale by Subject

Concediul de maternitate platit este garantat. Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul la invatatura.

MECANIZAREA AGRICULTURII EBOOK

Dreptul la invatatura este asigurat mecanizarea agriculturii invatamintul general obligatoriu, prin gratuitatea invatamintului de toate gradele, precum si prin sistemul burselor de stat.

Invatamintul in Republica Socialista Romania este invatamint de stat. In Republica Socialista Romania, nationalitatilor conlocuitoare li se asigura folosirea mecanizarea agriculturii a limbii materne, precum si carti, ziare, reviste, teatre, invatamintul de toate gradele, in limba proprie.

The East European Economies in the s: Butterworths Studies in - Google Books

In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana, toate organele si institutiile folosesc mecanizarea agriculturii si scris si limba nationalitatii respective si fac numiri de functionari din rindul acesteia sau al altor cetateni care cunosc limba si felul mecanizarea agriculturii trai al populatiei locale.

In Republica Socialista Romania, femeia are drepturi egale cu barbatul.

Statul ocroteste casatoria si familia si apara interesele mamei si copilului. Republica Socialista Romania asigura tinerilor conditiile necesare dezvoltarii aptitudinilor lor fizice si intelectuale. mecanizarea agriculturii

MECANIZAREA AGRICULTURII EBOOK

Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in Marea Adunare Nationala si in consiliile mecanizarea agriculturii. Votul este universal, egal, direct si secret. Au drept de vot toti cetatenii care au implinit virsta de 18 ani.

Cetatenii cu drept de vot care au implinit virsta de 23 de ani pot fi alesi deputati in Marea Adunare Nationala si in consiliile populare. Dreptul de a depune candidaturi apartine Frontului Democratiei si Unitatii Socialiste, cel mai larg organism politic permanent, revolutionar, democratic, cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de unire, sub conducerea Partidului Comunist Roman, a fortelor politice si sociale ale natiunii noastre socialiste, mecanizarea agriculturii tuturor organizatiilor de masa si obstesti, pentru participarea intregului popor la infaptuirea politicii interne si externe a partidului si statului, la conducerea tuturor domeniilor de activitate.

Alegatorii au dreptul de a revoca oricind pe mecanizarea agriculturii potrivit procedurii prevazute de lege.

Productia vegetala: Mecanizarea agriculturii - Google книги

Nu au dreptul de a alege si de a fi alesi alienatii si debilii mintali, precum si persoanele lipsite de aceste drepturi pe durata stabilita prin hotarire judecatoreasca de condamnare.

Cetatenii cei mai inaintati si mai constienti din rindurile muncitorilor, taranilor, intelectualilor si ale celorlalte mecanizarea agriculturii de oameni ai muncii se unesc in Partidul Comunist Roman, cea mai inalta forma de organizare a clasei muncitoare, detasamentul ei de avangarda. Partidul Comunist Roman exprima si slujeste cu fidelitate nazuintele si interesele vitale ale poporului, mecanizarea agriculturii rolul conducator in toate domeniile constructiei socialiste, indruma activitatea organizatiilor de masa si obstesti, precum si a organelor de stat.

Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul de a se asocia in organizatii sindicale, cooperatiste, de tineret, de femei, social-culturale, in uniuni de creatie, asociatii stiintifice, tehnice, sportive, precum si in alte organizatii obstesti.